Produse Alarme Cu pornire motor Viper 4606V

Viper 4606V ASPEC/829

861,00 Lei (inclusiv TVA)
Viper 4606V Viper 4606V 0 0
Servicii profesioniste asociate acestui produs
 • Reprogramare telecomenzi25,00 Lei
 • Modificare setari alarma25,00 Lei
 • Montaj senzori suplimentari45,00 Lei
 • Montaj alarma cu pornire motor din telecomanda325,00 Lei
Vezi toate serviciile pe care le oferim

Porne?te motorul ma?inii din telecomand? de la o distan?? de pân? la 500m prin simpla ap?sare a unui buton.

 • Pe timp de iarn? înc?lze?te interiorul ma?inii ?i dezghea?? geamurile, iar vara porne?te aerul condi?ionat
 • Preg?te?te motorul pentru plecare în zilele geroase
 • Conceput pe baza tehnologiei sistemului Viper Responder LE, de?in?tor al premiului „Cea mai bun? inova?ie” la CES 2008
 • De?ine 1 telecomenda eleganta ?i sub?ire cu 5 butoane

Beneficii

 1. Încuiere/ descuiere a ma?inii folosind telecomanda sistemului
 2. Posibilit??i multiple de pornire a motorului:
  • la cerere
   • la ap?sarea butonului dedicat pentru RS
   • va func?iona un timp programat
  • temporizat - pentru pornirea automat? cu durat? programabil? a motorului, de un num?r de ori programat, la intervale programate de timp
  • Smart Start - pornire automat? a motorului când sunt îndeplinite una dintre urmatoarele condi?ii:
   • temperatura în interiorul vehiculului este mai mic? decât o valoare programabil? cuprins? în intervalul -23...+21 grade Celsius; func?ia poate fi dezactivat?
   • temperatura în interiorul vehiculului este mai mare decât o valoare programabil? cuprins? în intervalul +4...+54 grade Celsius; func?ia poate fi dezactivat?
   • valoarea tensiunii bateriei autovehiculului este mai mic? decât o valoare programabil? cuprins? în intervalul 9-12,5V; func?ia poate fi dezactivat?
 3. Mod Turbo - men?ine motorul pornit o perioada de timp programabil? (1,3,5 sau 10 minute) pentru a permite r?cirea turbinei
 4. Deschiderea portbagajului din telecomand?*- la ap?sarea unui buton al telecomenzii Viper
 5. Func?ie confort - ridicarea geamurilor la încuiere
 6. Confirm?ri pentru încuiere ?i descuiere, pe claxon
 7. Încuiere/descuiere f?r? sunete de confirmare - Silent Mode™ - Sunt momente în care sunetele de confirmare a comenzilor de armare sau dezarmare îi pot deranja pe cei din jur (în special noaptea). Aceste sunete pot fi dezactivate prin ap?sarea unui buton al telecomenzii, ma?ina confirmând comenzile prin luminile de semnalizare (luminile de pozi?ie)
 8. Buton dedicat pentru dezactivarea pornirii motorului din telecomand? - instalat în vehicul este folosit pentru a preveni pornirea accidental? a motorului în spa?iile închise sau de c?tre persoane neinstruite
 9. Utilizare cu o singur? mân? 
 10. Durat? mare de via?? a bateriilor - pân? la 6 luni
 11. Poate fi instalat pe vehicule echipate cu motor diesel - pornirea va fi activat? numai dup? încalzirea bujiilor incandescente
 12. Control manual ?i automat pentru comand? dezaburire lunet? - porne?te automat dezaburirea lunetei dac? temperatura în interiorul vehiculului este mai mic? de 12,5 grade Celsius
 13. Patru canale auxiliare care pot fi folosite pentru:
  1. aprinderea farurilor din telecomand?*
  2. plierea oglinzilor*
  3. aprindere proiectoare*
  4. deschidere geamuri*
  5. deschidere capac de rezervor*
 14. Încuiere pasiv? - sistemul de securitate poate fi programat s? încuie u?ile automat. Aceast? func?ie este util? pentru momentele în care uita?i s? încuia?i ma?ina sau aceasta se descuie accidental
 15. Protejarea transmisiei radio dintre telecomand? ?i ma?in? prin tehnologia Clone-Safe™ - sistemul de securitate folose?te un algoritm de generare de numere aleatorii, astfel încât posibilitatea clon?rii telecomenzii este imposibil?
 16. Garan?ie pe via??

Cump?r?torii sistemelor de securitate Viper primesc garan?ie pe toat? perioada de utilizare a vehiculului pe care au instalat sistemul

Not?

 • Activarea unor func?ii poate necesita utilizarea unor module op?ionale. Necesitatea acestor module depinde de gradul de accesorizare al ma?inii.

*  Verifica?i compatibilitatea acestei func?ii cu vehiculul dumneavoastr?; poate necesita un accesoriu suplimentar

Func?ii

 • Raz? de ac?iune de pân? la 500 m
 • Sistem pornire motor din telecomand? cu 16 canale ?i sistem de închidere centralizat? a u?ilor
 • Tehnologie SuperCode
 • Clipire lumini de pozi?ie/semnalizare
 • Receptor cu întrerup?tor Valet ?i LED
 • LED indicator stare, albastru str?lucitor
 • 1 telecomenda cu 5 butoane, eleganta ?i sub?ire
 • Interfa?? pentru comandarea facil? a 2 ma?ini din aceea?i telecomand?
 • Tahometru virtual
 • Relee programabile pentru pornirea motorului din telecomand? ?i clipirea luminilor de pozi?ie
 • Transmisie manual?
 • Localizarea ma?inii în parcare
 • Tehnologii avansate de pornire a motorului: Timer Start, Smart Start, RunTime Reset
 • Conector D2D pentru conectarea interfe?elor digitale de la Directed
 • Temporizator “Turbo” încorporat
 • 4 ie?iri auxiliare
 • Închidere centralizat? cu deschiderea cu prioritate a u?ii ?oferului
 • Circuit de protec?ie a electromotorului - op?ional
 • Preluare motor pornit


Articole din aceeasi categorie

RESPONDER LC3 SST
RESPONDER LC3 SST
Viper
2.205,00 Lei
RESPONDER HD SST
RESPONDER HD SST
Viper
2.688,00 Lei