Produse Alarme Cu pornire motor Viper RESPONDER LC3 SST

Viper RESPONDER LC3 SST ASPEC/827

2.205,00 Lei (inclusiv TVA)
Viper RESPONDER LC3 SST Viper RESPONDER LC3 SST 0 0
Servicii profesioniste asociate acestui produs
 • Reprogramare telecomenzi25,00 Lei
 • Modificare setari alarma25,00 Lei
 • Montaj senzori suplimentari45,00 Lei
 • Montaj alarma cu pornire motor din telecomanda325,00 Lei
Vezi toate serviciile pe care le oferim

Principalele beneficii ale sistemului de securitate Viper Responder LC3 sunt:

 • Pornirea motorului din telecomand?
 • Pe timp de iarn? înc?lze?te interiorul ma?inii ?i dezghea?? geamurile, iar vara porne?te aerul condi?ionat, reducând temperatura aerului din ma?in? la un nivel pl?cut.
 • Distan?? de ac?ionare de pân? la 1600 m
 • De acum înainte o s? sim?i?i ce înseamn? într?adev?r raz? mare de ac?iune; în condi?ii optime aceasta poate ajunge la 1600 m.
 • Telecomand? Responder LC3 cu ecran LCD
 • Telecomanda Responder bidirec?ional? v? va informa în orice moment despre starea ma?inii dumneavoastr? prin intermediul unor pictograme mari, clare ?i intuitive. În cazul declan??rii sistemului de securitate ve?i fi în?tii?at instantaneu ?i ve?i vedea ?i cauza declan??rii.
 • Prin intermediul celor 5 butoane ale telecomenzii pute?i ac?iona 24 de canale cu func?ii noi, care nu se g?sesc la alte sisteme de securitate precum: verificarea temperaturii interiorului ma?inii, programarea pornirii motorului din telecomand? la temperaturi foarte joase sau foarte ridicate, verificarea timpului de func?ionare a motorului (pornit din telecomand?), armarea sistemului de securitate, astfel încât avertiz?rile s? fie primite doar pe telecomand? (ma?ina se va comporta ca ?i când nu are un sistem de securitate instalat – func?ie cerut? pentru a surprinde persoanele ce vandalizeaz? ma?inile)
 • Sirena autoalimentat?*
 • Declan?eaz? sistemul dac? un ho? decupleaz? sistemul de securitate de la bateria ma?inii, sau daca îi sunt t?iate firele.
 • Senzor de perimetru dubl? zon?*
 • Semnaleaz? prezen?a unei persoane mult prea aproape de ma?in?, generând un sunet de preavertizare ?i avertizeaz? la orice mi?care din interiorul acesteia.
 • Senzor de geam spart*
 • Detecteaz? orice tentativ? de spargere a unui geam. Senzorul con?ine un microfon ?i un software capabil s? recunoasc? frecven?a sunetului produs de spargerea unui geam. Acest senzor vine în completarea senzorului de ?oc al sistemului de securitate.
 • Senzor antitractare / ridicare*
 • Previne furtul ro?ilor sau încercarea de a fura autovehiculul prin tractare / ridicare.
 • F?r? alarme false –Nuisance Prevention® Circuitry (NPC™)
 • Nici un sistem Viper® nu v? va deranja vecinii, pentru c? beneficiaz? de tehnologia de prevenire a alarmelor false NPC®. Acest circuit previne declan?area repetitiv? a sistemului de securitate din cauze naturale precum tunetele, zgomotele f?cute de ma?inile grele, sau animalele. În cazul în care un senzor declan?eaz? sistemul de securitate de 3 ori într-un interval de 60 minute, acest senzor este dezactivat pentru un interval de 60 de minute. Dac? în intervalul acesta senzorul încearc? s? declan?eze sistemul înc? o dat?, cronometrul se va reini?ializa la zero.
 • Deschiderea portbagajului din telecomand? f?r? dezarmarea sistemului **
 • La o singur? ap?sare de buton, portbagajul se deschide, ma?ina r?mânând încuiat? în rest ?i sistemul armat. La închiderea portbagajului, sistemul revine automat la starea armat? complet.
 • Descuierea cu prioritate a u?ii ?oferului **
 • Previne tentativele de jaf în parcare, descuind doar u?a ?oferului la o simpl? ap?sare de buton; la o a doua ap?sare de buton se vor deschide ?i restul u?ilor ma?inii.
 • Ridicarea / coborârea geamurilor fa?? / spate din telecomand? *
 • Foarte folositoare pe timp de var? pentru a r?cori interiorul ma?inii sau pentru cazurile în care l?sa?i în ma?in? un animal de companie.
 • Aprinderea farurilor din telecomand?**
 • Lumineaz? drumul de la / pân? la ma?in? ?i permite localizarea ma?inii pe întuneric.
 • Armare pasiv?
 • Sistemul de securitate poate fi programat s? încuie u?ile automat. Aceast? func?ie este facil? pentru momentele în care uita?i s? încuia?i ma?ina, sau aceasta se descuie accidental.
 • Anularea senzorilor din telecomand?
 • Pentru momentele în care dori?i ca senzorii sistemului dumneavoastr? sa nu fie activi, pute?i s?-i anula?i prin ap?sarea succesiv? a butonului de armare. Aceast? func?ie este folositoare atunci când l?sa?i în ma?in? un animal de companie care ar putea declan?a sistemul de securitate.
 • Preavertizare (Warn Away®)
 • Senzorii de ?oc ?i de perimetru ai sistemelor de securitate Viper au dou? praguri de sensibilitate. Acest lucru este pentru a preveni o posibil? încercare de furt, sau de agresiunea asupra ma?inii, f?r? a fi nevoie de declan?area complet? a sistemului de securitate.
 • Armare/dezarmare f?r? sunete de confirmare - Silent Mode™
 • Sunt momente în care sunetele de confirmare a comenzilor de armare sau dezarmare îi pot deranja pe cei din jurul dumneavostr? (în special noaptea). Aceste sunete pot fi dezactivate prin ap?sarea unui buton al telecomenzii, ma?ina confirmând comenzile prin luminile de semnalizare (luminile de pozi?ie).
 • Protejarea transmisiei radio dintre telecomand? ?i ma?in? prin tehnologia Clone-Safe™
 • Sistemul de securitate folose?te un algoritm de generare de numere aleatorii astfel încât posibilitatea clon?rii telecomenzii este imposibil?.
 • Indicator electroluminiscent Viper*
 • Acest semnal luminos, montat pe parbrizul ma?inii, foarte vizibil atât noaptea, cât ?i ziua, avertizeaz? ho?ii de prezen?a sistemului de securitate VIPER instalat pe ma?ina dumneavoastr?.
 • Instalarea pe magistrala CAN a ma?inii***
 • Sistemele Viper ofer? posibilitatea inst?l?rii prin interconectarea direct? cu computerul ma?inii. Acest lucru se traduce prin:
  • Solu?ie 100% sigur? - compatibilitatea sistemului de securitate cu ma?ina dumneavoastr? este garantat? datorit? test?rii acestuia cu tipul de vehicul pe care îl de?ine?i.
  • Solu?ie “curat?” – instalarea nu mai necesit? desfacerea panourilor u?ilor, fapt care poate genera zgârieturi.
  • Acces la majoritatea func?iilor de confort precum: ridicarea ?i coborârea geamurilor din telecomand?, închiderea trapei la armarea sistemului, aprinderea farurilor din telecomand? pentru luminarea drumului pân? la ma?in?.
  • Deschiderea progresiv? a u?ilor – sistemul poate fi programat ca la o ap?sare a butonului telecomenzii s? se deschid? doar u?a ?oferului. Aceast? func?ie a fost introdus? ca urmare a statisticilor conform c?rora majoritatea jafurilor se petrec în parc?ri. Cu ajutorul acestei func?ii, evita?i ca o persoan? nedorit? s? urce la dumneavoastr? în ma?in? în momentul dezarm?rii sistemului.
 • Garan?ie pe via??
  Cump?r?torii sistemelor de securitate Viper primesc garan?ie pe toat? perioada de utilizare a vehiculului pe care au instalat sistemul.

Nota
Pentru activarea func?iei de pornire a motorului din telecomand? este nevoie de o a doua cheie; aceast? cheie sau chip-ul din interiorul ei se imobilizeaz? într?un modul al sistemului de securitate.

Activarea unor func?ii poate necesitautilizarea unor module op?ionale. Necesitatea acestor module depinde de gradul de accesorizare al ma?inii dumneavoastr?

*Accesoriu op?ional
** Poate necesita un accesoriu suplimentar
*** Necesita Modul Interfata Programabila DBALL

 Articole din aceeasi categorie

RESPONDER HD SST
RESPONDER HD SST
Viper
2.688,00 Lei
4606V
4606V
Viper
861,00 Lei